För Proffs - Kulvertsystem för Värme, Kyla och Ventilation - RING 044-121050

Elgocell UK  

Hösten 2015 registrerade vi Elgocell Ltd. i Storbritannien, vilket är ett helägt dotterbolag till Elgocell AB.

Detta var sista pusselbiten för att få en komplett och integrerad leveranskedja med produktion i Storbritannien.
Vår avsikt nu, är att skapa ett starkt lokalt kluster av företag som kan vidareutveckla vår teknik på den brittiska marknaden.

Vi ser en stor efterfrågan på energieffektiv kulvert i Storbritannien och vi är övertygade om att våra produkter lämpar sig väl på den brittiska marknaden. 

Några exempel på samarbetspartners och affärskontakter är Bio-Nordic Ltd, ECO-Wright Energy Ltd, Heat Networks (Business Sweden UK och Energimyndigheten), HeatNet och Sustainable Bussines Hub.

To give you a better experience on our websites, we place cookies on your computer, phone or tablet.

I understand